Centering® is een levenswijsheid gebaseerd op “Centered Living” dat verbinding maakt tussen onze binnen- en buitenwereld.

Een Centering practitioner maakt gebruik van een integrale aanpak en helpt je kijken naar de totaliteit van de mens.

Daardoor krijg je een ruimere kijk op jezelf, je relaties, de maatschappij, de wereld,… We kijken niet  vanuit een oordeel, niet naar oorzaak-gevolg, zwart-wit, laag-hoog. Wel ondersteunend, voedend, gelijk en steeds vanuit verbondenheid.

Niets kan los van elkaar bekeken worden, zo ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Zonder verbindingen is de totaliteit een verzameling van losse delen.

Via de Centeringvisie leren we die totaliteit ontdekken om gebruik te kunnen maken van al onze mogelijkheden. Op die manier leren we onze kwaliteiten kennen en gebruiken.

Verbondenheid creëert kracht.

Alleen verbindingen zorgen ervoor dat de totaliteit als eenheid kan functioneren. Vaak ontstaan moeilijkheden door analytisch denken of afscheiding, daarbij verliezen we het geheel uit het oog.

Een gesprek via je gsm of computer kan alleen maar werken als er verbinding gemaakt wordt met het groter net. Indien we geen verbinding maken met het externe netwerk dan werken onze toestellen niet ten volle.

De mens is niets anders, een ingenieus systeem, die steeds verfijnd, beter hersteld en onderhouden wordt. Alleen vergeten we dat er veel meer mogelijkheden om ons te verbinden zijn dan we nu kennen.

De mens kan niet overleven zonder omgeving, relaties, dromen,… maar de omgeving/maatschappij/organisatie kan niet zonder mensen die hun dromen durven nastreven.

Het gevoel van afscheiding wordt steeds groter en daardoor voelen we ons steeds meer uitgeput, geïsoleerd, onbegrepen. Het herstellen van de verbinding tussen binnen- en buitenwereld zorgt ervoor dat alle mogelijkheden benut en ontwikkeld kunnen worden zodat we meer evenwicht creëren en ten volle kunnen leven.