Groeien in verbondenheid

= Mensen opnieuw in contact brengen met hun lichaam, innerlijke kracht, zelfrespect en zelfgenezend vermogen.

We hebben allen onze eigen dromen en diepe verlangens. Er is een fundamentele behoefte aan intermenselijke verbondenheid.
Vaak gaan we het opzoeken buiten onszelf. We gaan ernaar op zoek in onze omgeving en in onze relaties met de ander.

Ons leven wordt bepaald door onze eigen kwaliteiten en blokkades:

  • Hoe je je alledaags ‘voelt’ en ‘uitdrukt’
  • Hoe je omgaat met je emoties
  • Hoe je reageert op prikkels uit de omgeving
  • Hoe je jezelf belemmert of dwarsboomt
  • Hoe je de dingen die je overkomen ervaart en een plaats geeft

Groeien in verbondenheid ondersteunt je om jezelf terug te “ontdekken”

Je eigen ‘pad’ te volgen en daarbij :

  • Je grenzen te verleggen om je dromen en doelen te bereiken
  • Je eigen systemen en patronen te durven aankijken
  • Je eigen emoties en gevoelens fysiek te leren ervaren en verwerken
  • Je blokkades terug in beweging te brengen

“Wakker te worden om terug voluit te leven vanuit je waardevolle kwaliteiten”

Wakker worden is ontwaken uit de droom van je persoonlijke identiteit die afgesneden is van je ware  essentie.

Ik bied geen geloofssystemen aan. Ik ben je begeleider, die je de mogelijkheid geeft om alle facetten van jouw leven te bekijken, om je bewustzijn te verruimen, om je opnieuw te verbinden met jouw ‘essentie’.

Wakker worden is ontwaken uit de droom van je persoonlijke identiteit die afgesneden is van je ware essentie.

Neuro- Energetische Kinesiologie en Centering ondersteunt de weg naar binnen. Het helpt je je eigen leven terug in handen te nemen.
Door te werken met de totaliteit nl. het fysieke – mentale – emotionele en energetische lichaam vinden er veranderingen plaats in je hele levenswijze.

Onze opgebouwde gedachten en patronen zorgen ervoor dat we gaan leven vanuit een eenzijdige, afgesloten  cocon. We leven ons eigen verhaal over onszelf en onze ervaringen en gaan voorbij aan onze intense gevoelens die de hele dag door als golven door ons lichaam stromen.

De afscheiding tussen het contact met je lichaam en geest staat je eigen proces van verdieping in de weg. Je lichaam en de energetische processen in en rond je lichaam zijn een manier om je persoonlijkheid te begrijpen.

Ons pantser van spieren en botten zijn een deel van de cocon van onze persoonlijkheid. Je leert het proces vanuit je fysiek lichaam te volgen en stevig te verankeren. De klemtoon ligt op het werken met de gevoelde ervaring, de subtiele lichamelijke gewaarwordingen.

Tijdens een sessie wordt de aandacht naar het lichaam gebracht waardoor je in contact komt met je gevoel. Alle lichaamscellen leren om de intense energiegolven te ontladen, te herstellen of tot rust te brengen.
Je leert praten en luisteren met je hart en je lichaam, te voelen en uit te drukken.

Deze essentie huist binnenin jezelf, je kan er contact mee maken. Het is de weg van je persoonlijkheid naar de essentie. In elke mens huist er een fundamentele goedheid en een verborgen bloei die wacht om opnieuw tevoorschijn te komen.

Bij onze geboorte, zijn we onze essentie. De kwaliteiten van onze essentie zijn aanwezig en rijzen op tijdens de verschillende fasen van onze ontwikkeling. De essentiële kwaliteiten die positief gespiegeld en gewaardeerd worden blijven deel uitmaken van onze ervaringen.
We verliezen het contact met de essentiële kwaliteiten die niet gespiegeld, niet erkend en niet gewaardeerd worden. Deze contactbreuk met onze essentiële kwaliteiten ervaren we als energetische leegte of gaten. Naast het terugtrekken uit deze essentiële kwaliteiten ontwikkelen we onze persoonlijkheid, ons ego of onze cocon.
We bouwen een egostructuur op door ons te identificeren met reactie- en relatiepatronen, overtuigingen, en zelfbeelden. Het ego is een weerspiegeling van de verschillende essentiële kwaliteiten waar we het contact mee verloren hebben in onze persoonlijke ontwikkeling. We verliezen het contact met de essentiële kwaliteiten en we vervangen ze door egostructuren, zelfbeelden, overtuigingen en afweermechanismen.

Tijdens je bewustzijnsproces leer je enerzijds de verschillende lagen van je ego en anderzijds je essentie te voelen. In dit proces kan je je interne criticus tegenkomen, je mentale gedachten nemen dan de overhand. Deze afkeurende stemmen en oordelen vertalen zich als spanningen in je lichaam, in je geest en in je emoties. Deze spanningen snijden je af van je eigen innerlijke diepte.
Deze afweermechanismen kan je waarnemen, door te luisteren naar hun taal en ze te gebruiken op een vaardige manier om toegang te krijgen tot jou essentie.

Je wordt bewust van je gewoontes en gaat op onderzoek bij jezelf.

Je volgt het verlangen naar je eigen diepste kern, de bron van jouw intens en puur geluk.

Deze essentiële kwaliteiten zijn nog steeds in ons aanwezig. Het is als een intense bloei die diep in ons verborgen zit en wacht om opnieuw het daglicht te kunnen zien.

Het werk begint bij jezelf, precies zoals je bent, hier en nu, met het verlangen om jezelf en je essentie beter te leren kennen.

Jezelf en je leven begrijpen wil zeggen jezelf aanmoedigen en aan de slag gaan met heel je pakket, zonder oordeel. Begrijpen is bewust worden op alle niveaus, het aan den lijve ondervinden.

Je leert terug aanwezig te zijn in je fysiek lichaam, door het te verwelkomen en er contact mee te maken, er bewust van te worden. Je lichaam zal langzaam openen en open bloeien.
Het openen van je cocon zorgt ervoor dat deze lichter en zachter wordt zodat je meer voeling krijgt en terug begint te stralen. Het vernieuwde contact met jou essentie zorgt ervoor dat deze opnieuw kan stromen in jou lichaam.
Je leert om aanwezig te zijn in je lichaam en jezelf terug te ontdekken. Alles wat je ervaart biedt, ongeacht de beoordeling, een gelegenheid om dieper en wezenlijker contact te maken met wie je echt bent. Dat geeft je de gelegenheid om alle aspecten van jezelf te omarmen, ook die kanten van jezelf die je emotioneel uitdagen en die je daardoor gewoonlijk verbergt en verwerpt.

Vanuit deze essentie kunnen we aan een diepgaand en verbonden leven beginnen.

Je neemt je essentie mee in jou leven, stapje per stapje. Je gaat in contact en interactie met je omgeving vanuit je eigen kern, met je eigen essentiële kwaliteiten.

Je gaat op ontdekking naar wat jou voedt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

Het ontmoeten van deze essentie in jezelf, is wat je werkelijk voedt en vervult. Tijdens een sessie worden oefeningen en handvaten aangereikt.

Het is onze bezieling om vanuit onze essentie te leven.
Je lichaam is heel waardevol in het ontwikkelen van aanwezigheid. Door alle gewaarwordingen fijner te gaan voelen, ga je dieper dan het verhaal over je ervaringen en groei je in ‘verbondenheid’ naar jezelf toe.