ik + ik = wij  = Relaties
Alle contacten die we hebben met mensen rondom ons staan in verband met relaties. We worden heel ons leven lang geconfronteerd met relaties: kind -ouderrelaties,  familierelaties, vriendschapsrelaties, werkrelaties, ….

Alles wat we nodig hebben om gelukkig te zijn in onze relaties is de ‘bereidwilligheid’ om onszelf te ontplooien en te groeien in bewustzijn.

Een liefdesrelatie is één van de meest confronterende en pijnlijke relatie die we kunnen aangaan en waar we het meeste uit kunnen leren over onszelf.

Liefhebben is in de eerste plaats jezelf graag zien. Het is een langdurige weg naar bewustwording.
We krijgen elke keer opnieuw de vrijheid om die onbewuste deeltjes bij onszelf die diep in ons verborgen liggen te ontdekken en te integreren. Het vertrekpunt ligt bij ‘jezelf’. De liefde voor jezelf maakt je onafhankelijk en vrij, ook in je relatie.

Je wordt vrij en niet meer gebonden aan de ander omdat je hem zo nodig hebt of door steeds opnieuw bevestiging te zoeken bij de ander. Daardoor sluimert onder veel liefdesrelaties de soms zo verstikkende afhankelijkheid. Als de ander ons kwetst, raken we innerlijk uit balans omdat we geen innerlijke draagkracht hebben van liefde voor onszelf.

Ieder mens kiest onbewust de juiste partner die hij nodig heeft om tot een groter bewustzijn te komen. De ontevredenheid over de ander is meestal een weerspiegeling van onze eigen beperkingen en de mate waarin we onszelf ongelukkig voelen.

Je kan van de ander houden om wie en wat hij is en je toch vrij voelen in je relatie.

“Liefde is een werkwoord.”

Echte liefde is een keuze die je maakt elke dag opnieuw. Om bv. bij elkaar te blijven ook al lijkt de liefde een tijdje gevoelsmatig te ontbreken. 

Echte liefde is een keuze die je maakt om te knokken voor je relatie en te durven kijken naar je eigen aandeel wanneer het moeilijk gaat. Maar vooral ook de keuze om de ander te vergeven en de draad weer op te pikken om terug te investeren in elkaar. Zonder keuzes te maken kunnen we niet echt liefhebben.

Als je erop kan vertrouwen dat je als individu gedragen wordt door een hogere kracht, is de eeuwige zoektocht naar volmaaktheid overbodig.

Liefde is een allesomvattend gevoel, het is een energie die ons met alle facetten van het leven verbindt.

Liefde zorgt ervoor dat de mens het gevoel van geïsoleerdheid en eenzaamheid overwint. Zij staat toe, trouw te blijven aan zichzelf en zijn eigenheid te behouden. In de liefde openbaart zich de eigenaardige schijnbare tegenstelling dat twee mensen één worden en toch twee individuen blijven.